Gaelic Books Council

Ann an co-bhonn le Giglets Education

Tha tòrr leabhraichean Gàidhlig airson clann, inbhich agus luchd-ionnsachaidh aois sam bith air leughadair-d Comhairle nan Leabhraichean.

Tha an eadar-aghaidh dhà-chànanach agus 's urrainn dhi atharrachadh eadar Gàidhlig agus Beurla.

Nuair a tha thu a' cleachdadh an leughadair-d, 's urrainn dhut:

  • meud a' chruth-clò atharrachadh,
  • dath a' chùl-raoin a thaghadh,
  • beòthaichaidhean sna teacsaichean fhaicinn, agus
  • èisteachd ri leughadair fhad 's a tha thu a' leughadh.

Tha sinn an dòchas gun còrd e riut a' leughadh nan sgeulachdan san leabhar-lann.

Tha an leabhar-lann air a thoirt seachad dhut le Comhairle nan Leabhraichean agus Giglets Education.

D' ainm (riatanach)

Do sheòladh post-d (riatanach)

Ciamar a chuala tu mu ar deidhinn? (riatanach)

Beachdan a bharrachd (roghainneil)

A' cleachdadh an t-seirbheis seo mar-tha? Log a-steach